งาน Part-Time นักเรียน นักศึกษา หารายได้พิเศษหลังเลิกเรียน ทำงานที่หอพัก/บ้านได้


งาน Part-Time นักเรียน นักศึกษา หารายได้พิเศษหลังเลิกเรียน ทำงานที่หอพัก/บ้านได้ สามารถเลือกเวลาทำงานตามที่น้องๆ ว่างจากการเรียนเองได้ ทางบริษัทไม่ฟิกเวลาให้การทำงาน ยินดีต้อนรับน้องๆที่สนใจมีรายได้ระหว่างเรียนทุกๆคน รายได้ดี !ปฏิกิริยา: