หางานพิเศษ สร้างรายได้ด้วยภาษาอังกฤษ


หางานพิเศษ สำหรับผู้ที่มีทักษะ ด้านภาษาอังกฤษ รายได้ดี รายได้พิเศษ ช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

  • ลักษณะงาน: เขียนบทความเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 350 คำ ตามหัวข้อที่เรากำหนด วันละ 2-3 บท ใช้เวลาในการทำงานวันละ 2-4 ชั่วโมง


  • รายได้: 100 บาท ต่อ 1 บทความ หากเขียนได้ดี ไม่ต้องแก่ซ้ำ บรรณาธิการชอบใจ เราจะเพิ่มเงินให้ จ่ายเงินโดยโอนทุก 1,000 บาท หรือเป็นรายเดือน แล้วแต่จะตกลงกันจ้า

  1. รายได้/ค่าตอบแทน 100 บาท ต่อ 350 คำ
อัตราที่รับ 2 คน

รูปแบบงาน งาน พิเศษ


  • คุณสมบัติผู้สมัคร

ขอเชิญชวน นักเขียน นักแปล นักศึกษา บุคคลทั่ว ที่เน้นทักษะภาษาอังกฤษ ที่กำลังหางาน part time ทำที่บ้าน มาร่วมทีม ทางเรากำลังต้องการคนเขียนบทความสั้นๆ จำนวน 2-3 ท่าน


  • วิธีการสมัคร

หมายเหตุ: สมัครโดยเขียนข้อความ (ไม่คัดลอกมาจากที่อื่น) เกียวกับสถานที่เที่ยวในเมืองไทย ประมาณ 150 คำ ส่งมาที่ souldiver301@gmail.com

ปฏิกิริยา: